top of page
achtergrond website.png

Jouw Binnenwereld

Bij Praktijk de Binnenwereld gaan we aan de slag met problemen rondom hechting, verbinding en codependentie. Volwassen KOPP/KOV kunnen ook bij mij terecht.

Aan de basis van deze thema’s ligt de emotionele onvolwassenheid of onbeschikbaarheid van de primaire verzorgers/ouders. Hierdoor werd je als kind, gedurende een bepaalde periode of structureel, tekort gedaan op emotioneel vlak wat zorgde voor gevoelens van leegte en eenzaamheid. 

 

Het gevolg hiervan is dat je je bent gaan aanpassen aan datgene wat het gezin en de buitenwereld van je nodig had. Je hebt onbewust strategieën ontwikkeld om om te gaan met het gebrek aan emotionele ondersteuning. Dit kan ten koste zijn gegaan van jouw authenticiteit. Misschien loop je rond met vragen als 'wie ben ik', 'wat wil ik' en 'waar sta ik eigenlijk voor?' Vaak spelen schaamte- en schuldgevoelens een grote rol. 

“ Doing as others told me, I was blind 

coming when others called me, I was lost

then I left everyone, myself as well

then I found everyone, myself as well " - Rumi

Als volwassene heb je deze strategieën niet meer nodig. Maar het is wat je 'kent', waardoor je haast automatisch handelt zoals je gewend bent. Vooral in relaties word je uitgedaagd en herhalen patronen zich vaak.

 

Bij Praktijk de Binnenwereld onderzoeken we hoe deze strategieën en patronen tot stand zijn gekomen.

We nemen een kijkje in het verleden om met die informatie pijnpunten te verzachten en patronen te ontrafelen, in het hier & nu. Hoe fijn is het als je vanuit de ‘volwassen autonome ik’ bewuste keuzes leert maken en kunt inspelen op situaties om je heen?

 

Mijn overtuiging is dat de verbinding met jezelf het fundament is voor alle relaties. Vanuit die verbinding kun je contact maken met de ander en met de wereld om je heen met behoud van jouw authenticiteit. Op deze manier creëer je gezonde relaties. 

Kanttekening: elk kind gaat op zijn/haar eigen manier om met situaties en ieder kind heeft in het gezin van herkomst een eigen rol waardoor het mogelijk is dat eventuele broers of zussen niet tegen hetzelfde aanlopen als jij. Ook gaan we ervan uit dat je ouders en/of primaire verzorgers vanuit hun beste kunnen met je zijn omgegaan. 

bottom of page