top of page
Codependentie 

Codependentie is een benaming voor de overlevingsstrategieën die ontstaan zijn als reactie op trauma. Al in de kinderjaren wanneer je ouders (of verzorgers) op emotioneel vlak (structureel) niet beschikbaar waren. Het kan zijn dat ze fysiek weliswaar aanwezig waren en dat je in materiële zin alles voorhanden had, maar dat je je op emotioneel niveau niet ondersteund hebt gevoeld. Hierdoor heb je geleerd om je emoties te onderdrukken, voor je te houden of dat ze 'er niet toe doen’. 

Op zoek naar liefde, aandacht en erkenning leerde je je als kind al gauw aan te passen, jezelf weg te cijferen, je eigen gevoelens en behoeften ondergeschikt te maken aan die van de ander. Je ging 'pleasen' zodat je lief gevonden werd. Gaandeweg is er een mechanisme ontstaan waarbij je steeds meer van jezelf verwijderd bent geraakt en steeds meer afhankelijk bent geworden van andermans goedkeuring en bevestiging in alles wat je doet.

IMG_0528 (1).jpeg

Codependentie in jouw volwassen leven:

  • je hebt moeite met het nemen van beslissingen

  • je bent op je omgeving afgestemd; je weet prima wat de ander of de situatie nodig heeft, maar kunt eigen behoeftes en gevoelens niet benoemen

  • je probeert controle uit te oefenen op situaties en op andermans gevoelens, controle geeft je een gevoel van veiligheid e

  • in (liefdes)relaties voel je je vaak tekortgedaan ondanks je inspanningen

  • je weet niet hoe je je grenzen kunt aangeven

  • je hebt de ander nodig om je (lage) gevoel van eigenwaarde te verhogen

 

De overlevingsstrategieën die je in de kinderjaren hebben geholpen, dienen je in je volwassen leven niet meer. Als volwassene probeer je de geschiedenis te herschrijven door datgene wat je gemist hebt in je jeugd, uit een relatie of partner te halen via de strategieën die je kent. Dit werkt vaak averechts en je wordt vaak als een behoeftige of veeleisende partner ervaren. Dit kan je een gevoel van leegte en eenzaamheid geven. Ook kan het leiden tot stress en overspannenheid. 

Bij Praktijk de Binnenwereld help ik je je bewust te worden van de strategieën die jij inzet en de gevolgen ervan. Daarnaast leer je hoe je aan jezelf kunt geven wat je tekort bent gekomen, waardoor je dit niet langer in relaties of een partner zoekt. 

bottom of page